swojanka

żelki jak ABBA


Link 18.01.2015 :: 14:18 Komentuj (6)


Dlaczego tak lubimy żelki?
Co w nich tak dobrego, że jeśli w porę nie odstawi się poza zasięg ręki paczki żelek, to choćby była nie wiem jak duża (paczka, nie ręka) - zje się całą?

"Człowiek, zdaniem Machiavellego, jest z natury zły i kieruje się przede wszystkim chciwością", oraz innymi niepozytywnymi cechami, jak w tym przypadku łakomstwem i dlatego nie skończymy jeść żelków, dopóki się nie skończą.
Proste, jak ręka wyciągnięta po kolejną żelkę.

swojanka 

i w muzycznym podkładzie, niby łatwa i prosta, ale na pewno kolorowa i jakże przyjemna ABBA

na deszczowe dni


Link 12.01.2015 :: 22:12 Komentuj (0)


Przeczytałam już Gniew (oczywiście Miłoszewski) i część tego gniewu jeszcze jest we mnie więc zmieniam klimat i dobieram się do Słonia, który zniknął (oczywiście Murakami) bo: "Możesz się wściekać ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz".

Na wieczór, podane na tacy, Czułe słówka i trochę oczyszczającej umysł muzyki :)

bo komu w drogę temu krzyż na drogę :)

swoja Janka

ta muzyka jest jak miotła czarownicy - można polecieć 

rok jak pies


Link 03.01.2015 :: 14:50 Komentuj (5)


Życzeń w tym roku składałam niewiele więc teraz wszystkim czytelnikiem życzę, aby był to rok pod psem i zaraz wyjaśniam, że pies jest wierny jak pies, mądry, posłuszny, służący (do zabawy, sportu, spacerów na  świeżym powietrzu i likwidowaniu nudy wszelkiej), a dla potwierdzenia słów o mądrości psa: 
"W pewnym hotelu wisi tabliczka: Gościu, jestem właścicielem hotelu od 30 lat i żaden pies w tym czasie nie spalił mi łóżka, bo żaden nie zasnął z palącym się papierosem, żaden nic nie ukradł z wyposażenia hotelu, żaden ręcznikiem hotelowym nie czyścił sobie butów, nie próbował pocałować pokojówki, nie skarżył się na obsługę i jedzenie więc jeśli Twój pies poświadczy za Ciebie, to i Ty jesteś tu mile widziany."

I to już prawie wszystko - jeszcze tylko:

Dzwoni telefon. Pies odbiera:
- Hau!
- Halo?
- Hau!
- Nie rozumiem!
- Hau!
- Proszę mówić wyraźniej!
- H-jak Henryk, A-jak Alicja, U-jak Urszula!

s-jak słońce, w-jak wakacje, o-jak odpoczynek, janka jak Janka 

Pi.eS.
Dwa psy wyją do księżyca.
- Jak myślisz? Ktoś tam mieszka?
-Jasne, przecież wciąż pali się tam światło.

Życzę aby w Nowym Roku każdemu z nas światło paliło się cały czas:)

w Nowy Rok


Link 02.01.2015 :: 23:23 Komentuj (1)


na razie brak ciekawych treści więc lepiej nie pisać nic

czytam

słucham

wciąż nie mam czasu dla siebie

za to mam coś w gardle (dobrze, że już nie w oskrzelach)

a resztę w nosie


swoja Nkakot pod choinkę?


Link 23.12.2014 :: 22:58 Komentuj (2)


Nie macie pomysłu na prezent pod choinkę?
Oto milusi kotek dla całej rodziny :)

Spokojnych Świąt, wymarzonego prezentu i mało sprzątania po Świętach życzy:

swojanka
do za rok :)


Link 18.12.2014 :: 17:39 Komentuj (4)


chyba zrobię sobie przerwę w pisaniu bloga

ale będę tu

Krystjanka


koniec roku czy rozumu?


Link 18.12.2014 :: 17:09 Komentuj (2)


wokoło na wyścigi pędzą jak szalone: szczury, psy, koty, konie, osły, barany, koń trojański i wszelkie bydło pospolite do obory

a ja mam zapalenie oskrzeli i pewnie dlatego nic nie rozumiem 

ssssyk

P.S. wracam więc do tego co rozumiem i kocham :)

swojanka


co nie chodzi w przychodni?


Link 12.12.2014 :: 06:43 Komentuj (4)


Tak się składa, że ostatnio zmuszona jestem składać częstsze wizyty w przychodniach.
Przychodnie te same, gabinety te same, lekarze ci sami lub tacy sami, ale coś się zmieniło; wyrosło między pacjentem a lekarzem. Nie mur niezrozumienia, braku empatii czy sympatii, ale komputer. Dawniej lekarz czasem zawieszał oko na oku czy gardle pacjenta lub zawieszał głos, kiedy więcej nie mógł powiedzieć, aby pacjenta nie wystraszyć, a teraz zawiesza się komputer. Proszę kierowników przychodni lub sponsorów, o zatrudnienie w każdej przychodni, oprócz komputerów jeszcze komputerowca, który może nie będzie się znał na chorobach pacjentów, ale doskonale będzie wiedział co dolega komputerowi.

A, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze więc garść bezpłatnych nutek rzucam do chętnych uszu.

swojanka
koniec z tym listopadem


Link 30.11.2014 :: 22:22 Komentuj (6)


Początek grudnia będzie po grudzie i pod górkę.

Posłucham Kory

i od razu jest lepiej :)

swojanka

10 żyć pieszego


Link 24.11.2014 :: 20:41 Komentuj (6)
"Co piąty za­bi­ty pie­szy w Unii ginie w Pol­sce. Można tu stra­cić życie 10 razy ła­twiej niż w Szwe­cji czy Danii, ostrze­ga "Ga­ze­ta Wy­bor­cza". Pie­szy jest u nas co trze­cią ofia­rą wy­pad­ku dro­go­we­go. Bar­dzo wielu ginie na ze­brach. Po­ja­wia­ją się głosy, że trze­ba zmie­nić prawo. Zmia­na prze­pi­sów nie musi pro­wa­dzić do po­pra­wy bez­pie­czeń­stwa. Gdy zwięk­sza się czy­jeś prawa, ro­śnie po­ku­sa ich nad­uży­wa­nia. Tak było z ro­we­rzy­sta­mi, któ­rzy dziś śmie­lej jeż­dżą po przej­ściach i chod­ni­kach do tego nie­przy­sto­so­wa­nych. No i czę­ściej giną. Oba­wiam się, że tak samo bę­dzie z pie­szy­mi - mar­twi się Ma­ciej Wroń­ski praw­nik i eks­pert z dzie­dzi­ny bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go.
Po­sło­wie chcą zmie­nić prze­pi­sy, żeby pie­szy za­wsze miał pierw­szeń­stwo na ze­brze. Tak jest w za­chod­niej i pół­noc­nej Eu­ro­pie. W Fin­lan­dii, jeśli wi­dząc pie­sze­go przed przej­ściem, kie­row­ca się nie za­trzy­ma – traci prawo jazdy. W Pol­sce sądy wciąż czę­sto orze­ka­ją, że winny śmier­tel­ne­go wy­pad­ku na przej­ściu jest pie­szy. Ale nie bra­ku­je obaw, że jeśli nowe prawo zde­rzy się ze sta­ry­mi na­wy­ka­mi, skut­ki mogą być opła­ka­ne. Po­cząt­ko­wo za­bi­tych może być wię­cej, ale do­ce­lo­wo na pewno bę­dzie ich mniej, twier­dzi Jacek Za­lew­ski z Kra­jo­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Ruchu Dro­go­we­go."


Dobra, mam jedno życie więc staram się uważać na przejściach i zdarza mi się dziękować kiwnięciem głowy w kierunku kierowcy, który się zatrzymał i mnie nie przejechał. Może miał obowiązek się zatrzymać, ale jakby mnie przejechał, to przecież i tak byłaby wg naszego prawa moja wina.

Naprawdę mamy takie prawo?

swojankaZałóż bloga

Archiwum

2015
styczeń
2014
2013
2012
2011

Kategorie

Linki

Księga gości

Wyślij wiadomość

powered by Ownlog.com & Fotolog.pl